Sidor

Du pratar jobb, jag längtar hem igen

2 februari 2017

Lund Jag läste om skottsekunden, hur den fick sjukhus ur balans. Och jag längtar till skogen där sekunder och minuter inte används. Möjligtvis timmar, på ett ungefär. Pappa som är klockkirurg säger:
- Hammaren slår på hjärtat och stannar tiden. Oron svänger fram och tillbaka. 

Inga kommentarer