Sidor

Blåjeans

22 januari 2017

Jag kan allt det här. Lördagsnätter. Kvantiteter. Skalbaggeskal och hud, jag klär mig i. Jag kan onsdagar. Uppringningssignaler. Jag kan läkarbesök, söka jobb, jobba kväll, jobba morgon. Jag kan nya sammanhang och jag kan kallprat, alla dimensioner av väder, jag kan allt om att vara själv i ett rum, i en stad. Jag kan N och C och J och A och K, jag kan alfabetet. Det här kan jag ingenting om. En andra, tredje och fjärde gång. Söndagskvällar, hålla händer. I synnerhet kan jag ingenting om att hålla händer. 

Inga kommentarer