Sidor

I'll meet you in the city

27 augusti 2013

picniccavamalmösay lou lousay lou loumalmö Någon kväll förra veckan hängde jag med en favoritperson i Folkets Park. Bubbel ur plastglas, elegant så det förslår. Sen gick vi och såg Say Lou Lou som ju gjort en av vårens bästa låtar. Oh, Julian.

Inga kommentarer